ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

0

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εκ μέρος του Καθηγητή Χ. Οικονόμου, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου σας προωθώ συνημμένα την πρόσκληση για τη συγκρότηση της ΕΗΔΕ.

Σχετικά Αρχεία