2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος BLACK SEA BASIN 2014-2020

0

2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος BLACK SEA BASIN 2014-2020

Η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος BLACK SEA BASIN/Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα. Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.
Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός εγκεκριμένων προτάσεων από κάθε φορέα με την ιδιότητα του επικεφαλής εταίρου είναι δύο(2), εκ των οποίων η μία πρέπει να ανήκει στον Ειδικό Στόχο 1.Promote business and entrepreneurship within the Black Sea Basin και η δεύτερη πρέπει να ανήκει στον Ειδικό Στόχο 2.Promote coordination of environmental protection and joint reduction of marine litter in the Black Sea Basin. Ο συγκεκριμένος περιορισμός εγκεκριμένων προτάσεων δεν ισχύει όταν ο φορέας συμμετέχει σε υποβολές προτάσεων με την ιδιότητα του απλού εταίρου.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος.