2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

0

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Δημοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ). Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη των ΥΔ για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000€ και το ποσό αυτό θα διατεθεί για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. Σημειώνεται ότι το ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη διαθέσει 13.500.000€ με την πρώτη του δράση για υποτροφίες ΥΔ, ενώ με την παρούσα δράση το συνολικό ποσό φτάνει τα 23.500.000€.
Στο παρακάτω link θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη:
2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ)

Σχετικά Αρχεία