ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 17.04.2024

0

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 17.04.2024

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων.

Σχετικά Αρχεία