Υποχρέωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του Ν.3213/2003

0

Υποχρέωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του Ν.3213/2003

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Σχετικά Αρχεία