Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

0

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

Φορεάς: ΕΛΚΕ-ΔΠΘ

Επώνυμο: Μιχαλοπούλου

Όνομα: Μαρία

Χώρα: Ελλάδα

ΑΦΜ: 035822277

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα: Κομοτηνής (Κομοτηνής, Σαπών)

Οδός -Αριθμός: Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Πρυτανεία, Κτίριο Διοίκησης, 69132.

Πόλη: Κομοτηνή

Τηλεφωνική Επικοινωνία: 2531039132, email: rc@duth.gr