Πρόσκληση στη διαδικτυακή ημερίδα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Αποστολή – CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES – του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη – HORIZON EUROPE»


Πρόσκληση στη διαδικτυακή ημερίδα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Αποστολή – CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES – του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη – HORIZON EUROPE»

Συνημμένα θα βρείτε την Πρόσκληση στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Αποστολή – CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES – του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη – HORIZON EUROPE» που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00-13:30.

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω των δράσεων της συγκεκριμένης Αποστολής.

Επισυνάπτεται και η Ατζέντα της Εκδήλωσης.

Πρόσκληση _webinar Climate Neutral Smart Cities

CITIESagenda_07072020

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1405I646I516568&olID=777&neID=965&neTa=10039_122398_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

Σχετικά Αρχεία