Προβολή έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Προβολή έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι συντονιστές έργων, που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από το FP7 ή τον Ορίζοντα2020, προσκαλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «ανεβάσουν» μικρής διάρκειας video μέσω των οποίων να προβληθεί ο αντίκτυπος των έργων τους στην κοινωνία και η σχέση τους με την κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική επιστολή.

Σχετικά Αρχεία