(ΚΕ 83141, Α.Π. 55926/02-11-2023) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 83141, Α.Π. 55926/02-11-2023) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Σχετικά Αρχεία