(ΚΕ 82916, Α.Π. 58555/20-11-2023) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82916, Α.Π. 58555/20-11-2023) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Σχετικά Αρχεία