(ΚΕ 82839, Α.Π. 15310/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 15310/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 15310/24-03-2022

Αποτελεί δημοσίευση Πρόσκλησης που αφορά σε επαναπροκήρυξη  άγονων θέσεων όπως είχαν κατανεμηθεί από την αριθμ.1/63/10-2-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α.Π. Ε.Λ.Κ.Ε. – Δ.Π.Θ. 7394/10.02.2022) καθώς και την προκήρυξη νέου γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την αριθμ. 2/65/17-03-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α.Π. Ε.Λ.Κ.Ε. – Δ.Π.Θ. 14681/21.03.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2531039075 και στο mail: aamygdal@affil.duth.gr

 

Σχετικά Αρχεία