Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα».

0

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα».

Επισυνάπτεται η επίσημη Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ημερίδας για ενημέρωσή σας και για τη συμμετοχή σας.

Παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί το παρόν mail σε κάθε ενδιαφερόμενο της ακαδημαϊκής σας κοινότητας.

 

Σχετικά Αρχεία