Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση με αριθμό 400/27-6-2018 αποφάσισε να κοινοποιήσει την συνημμένη ανακοίνωση.

0

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση με αριθμό 400/27-6-2018 αποφάσισε να κοινοποιήσει την συνημμένη ανακοίνωση.

Λόγω της αναμονής ψήφισης εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/18, η οποία αφορά σε διαδικασίες πληρωμών/εξόφλησης δαπανών στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, παρακαλούμε να μην προβείτε στην έκδοση παραστατικών όπως Τιμολόγια αγορών Αγαθών, Παροχής Υπηρεσιών κ.λπ. με τα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΑΦΜ 999975749), μέχρι νεότερης σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία.

Σχετικά Αρχεία