Βεβαιώσεις Κίνησης Απασχολούμενων που δεν είναι Αυτοαπασχολούμενοι / Ελ. Επαγγελματίες / Επιτηδευματίες

0

Βεβαιώσεις Κίνησης Απασχολούμενων που δεν είναι Αυτοαπασχολούμενοι / Ελ. Επαγγελματίες / Επιτηδευματίες

Έχοντας υπόψη:

  • την επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 για την χρονική περίοδο από 7/11/2020 έως και 30/11/2020,
  • τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας (ιστοσελίδα http://forma.gov.gr ),
  • την αναγκαιότητα μετακίνησης των απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου, που δεν είναι Αυτοαπασχολούμενοι / Ελ. Επαγγελματίες / Επιτηδευματίες, στο πλαίσιο της απασχόλησής τους στα διάφορα προγραμμάτα/έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον συντονισμό των Επιστημονικώς Υπευθύνων των αντίστοιχων έργων,

σας ενημερώνουμε ότι οι Βεβαιώσεις Κίνησης των απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου θα υπογράφονται από τους Επιστημονικώς Υπευθύνους των αντίστοιχων έργων.

 

Παρακάτω θα βρείτε το υπόδειγμα βεβαίωσης κίνησης