(Α.Π. 8255/07-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (Κ.Ε 60066, Ε.Υ. ΚΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ Ι., Π/Υ €3.014,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

0

(Α.Π. 8255/07-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (Κ.Ε 60066, Ε.Υ. ΚΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ Ι., Π/Υ €3.014,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-60066), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια Εξοπλισμού Η/Υ, Εκτυπωτών, Τηλεφώνων, Λογισμικού για το έτος 2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.014,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία