(Α.Π.: 5975/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΚΕ 82042, Ε.Υ. κ. ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΟΥΔΗ

0

(Α.Π.: 5975/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΚΕ 82042, Ε.Υ. κ. ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΟΥΔΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ (ZenH Balkan), ΚΕ-82042» του Προγράμματος «Interreg Balkan Mediterranean», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,61 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία