(Α.Π. 31614/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΕ:82226, Ε.Υ.: Α. ΦΙΣΚΑ, Π/Υ:€3.000,00 ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 31614/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΕ:82226, Ε.Υ.: Α. ΦΙΣΚΑ, Π/Υ:€3.000,00 ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ»«» (ΚΕ-82226) που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία