(Α.Π.: 25009/25-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82017 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΠΑ

0

(Α.Π.: 25009/25-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82017 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΠΑ

Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του τμήματος Β της παρούσας Διακήρυξης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 16/2018 (του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου) τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α και Γ της Διακήρυξης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου με ΚΕ 82017: κ. Αγλαία Παππά, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θράκης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 09/11/2018 και ώρα: 14:00

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία