(Α.Π.: 18104/19-06-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82489, Ε.Υ.: κ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ


(Α.Π.: 18104/19-06-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82489, Ε.Υ.: κ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ-JerseyMILK» με Κωδικό έργου ΚΕ 82489 της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του Κλάδου Αγροδιατροφής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014– 2020», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Aναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.645,16€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.