(Α.Π.: 16956/17-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ: 82125, Ε.Υ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

0

(Α.Π.: 16956/17-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ: 82125, Ε.Υ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΚΕ-82125» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.096,77 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Αϊβαζίδη του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία