(Α.Π. 11866/30-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, ΚΕ 81538, Ε.Υ.: ΑΛΙΚΗ ΦΙΣΚΑ

0

(Α.Π. 11866/30-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, ΚΕ 81538, Ε.Υ.: ΑΛΙΚΗ ΦΙΣΚΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Χειρουργική – Ανατομία”, ΚΕ-81538», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού Ανατομίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.870,97 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κ. Αλίκη Φίσκα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Ιατρικής, Δ.Π.Θράκης

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία