(Α.Π. 11160/18-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, π/υ: €3.870,97 – Ε.Υ.: κ. ΑΛΙΚΗ ΦΙΣΚΑ

0

(Α.Π. 11160/18-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, π/υ: €3.870,97 – Ε.Υ.: κ. ΑΛΙΚΗ ΦΙΣΚΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Χειρουργική – Ανατομία”, ΚΕ-81538», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού Ανατομίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.870,97 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Αλίκη Φίσκα – Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία