ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο:

 

Σχετικά Αρχεία