Ανακοίνωση

0

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως στις 31/01/2023 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Ειδ. Επταμελούς Οργάνου του ΕΛΚΕ