Αλλαγή Ημερομηνίας της 385 Συνεδρίασης Ε.Ε.

0

Αλλαγή Ημερομηνίας της 385 Συνεδρίασης Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για 30.06.2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών με αριθμό 385, θα πραγματοποιηθεί στις 05.07.2017.