Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, ώρα 9:30, αρχής γενομένης από 10/1/2023