Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Εκ μέρους του Προέδρου Καθηγητή Γεώργιου Μπρούφα

Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., ήτοι:
Τετάρτη 26/04/2023
Τετάρτη 10/05/2023
Τετάρτη 24/05/2023
Τετάρτη 07/06/2023
Τετάρτη 21/06/2023
Τετάρτη 05/07/2023
Τετάρτη 19/07/2023

Οι συνεδριάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 9:30π.μ.
…………………………..

Κατά το χρονικό διάστημα εορτασμού του Πάσχα (10-21/04/2023), οι συνεδριάσεις των οργάνων θα πραγματοποιηθούν τη Μ. Τρίτη 11/4, ως εξής:
 Έκτακτη Συνεδρίαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου → ώρα 9:30π.μ.
 Έκτακτη Συνεδρίαση Ολομέλειας → ώρα 10:00π.μ.