Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Εκ μέρους της Προέδρου Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου

Αριθμός Συνεδρίασης Ημερ/νία Συνεδρίασης Ημερ/νία που κλείνει το πρωτόκολλο
82 13/01/2021 06/01/2021
83 27/01/2021 20/01/2021
84 10/02/2021 03/02/2021
85 25/02/2021 18/02/2021
86 03/03/2021 24/02/2021
87 10/03/2021 03/03/2021
88 24/03/2021 17/03/2021