Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Εκ μέρους της Προέδρου Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου

Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., ήτοι:
Τετάρτη 26/01/2022
Τετάρτη 09/02/2022
Τετάρτη 23/02/2022
Τετάρτη 09/03/2022
Τετάρτη 23/03/2022
Τετάρτη 06/04/2022
Τετάρτη 13/04/2022
Τετάρτη 04/05/2022
Τετάρτη 18/05/2022
Τετάρτη 01/06/2022
Τετάρτη 15/06/2022
Τετάρτη 29/06/2022
Τετάρτη 13/07/2022
Τετάρτη 27/07/2022

Οι συνεδριάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 9:30π.μ., εκτός από το χρονικό διάστημα εορτασμού του Πάσχα (18-29/04/2022), στο οποίο η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 19/04/2022.