Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Εκ μέρους της Προέδρου Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου

Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., ήτοι:
Τετάρτη 31/8/2022
Τετάρτη 14/9/2022
Τετάρτη 28/9/2022
Τετάρτη 12/10/2022
Τετάρτη 26/10/2022
Τετάρτη 9/11/2022
Τετάρτη 23/11/2022
Τετάρτη 7/12/2022
Τετάρτη 21/12/2022


Οι συνεδριάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 9:30π.μ.