Ερευνα και Καινοτομια

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνα και καινοτομια

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ηθικής και Δεοντολογίας ερευνών για να δείτε τις αρμόδιότητες της, τη σύνθεσή της κ.α.

Εργαστήρια και παροχή υπηρεσιών

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τον πλήρη κατάλογο των εργαστηρίων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι σχολές του ΔΠΘ.