Δείκτες έρευνας στο ΔΠΘ

ΕΡΕΥΝΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2014-2017 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • 862014
  • 812015
  • 32016 - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
  • 472016 - ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • 102016 - ΑΠΟΡΡΙΦΘ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (2014-2017)