Προτυπα συμβασεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προτυπα συμβασεων

Τίτλος Αρχείο
Υπόδειγμα Ιδιωτικου Συμφωνητικού για Ομιλίες
Private Agreement
Οδηγός για Χορηγίες και Δωρεές

ΕΝΤΥΠΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε1- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε1Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε1Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε2- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε2Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε2Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε3- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε3Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε3Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε4- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε4Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε4Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ