Προτυπα συμβασεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προτυπα συμβασεων

Τίτλος Αρχείο
Υπόδειγμα Ιδιωτικου Συμφωνητικού για Ομιλίες
Private Agreement
Οδηγός για Χορηγίες και Δωρεές
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ