ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ

0 comment

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ…

Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση Συνημμένα

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης…

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις Φορέας:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιχειρησιακό πρόγραμμα:Ά..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με…

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π...

Read More