Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21548/2020)…

Πρόσκληση 21548/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω5ΤΣ46ΨΖΥ1-ΥΝ6 (804 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21545/2020)…

Πρόσκληση 21545/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΜΠ946ΨΖΥ1-ΙΕΦ (806 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82394, Α.Π. 20223/2020)…

Πρόσκληση 20223/10-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Μ9146ΨΖΥ1-Α9Δ (688 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82408, Α.Π. 20218/2020)…

Πρόσκληση 20218/10-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΕΡ846ΨΖΥ1-Ν6Ψ (670 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82420, Α.Π. 20211/2020)…

Πρόσκληση 20211/10-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΙ0Θ46ΨΖΥ1-ΝΥΑ (832 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 20039/2020)…

Πρόσκληση 20039/09-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΒ5Ρ46ΨΖΥ1-Ρ29 (781 kB)

Read More