Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 839/2018)…

Πρόσκληση 839/2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΞΜΕ46ΨΖΥ1-ΖΙΜ (864 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 30916/2017)…

Πρόσκληση 30916/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ψ1ΤΟ46ΨΖΥ1-Π14 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 30622/2017)…

Πρόσκληση 30622/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία Ψ8Θ446ΨΖΥ1-ΔΞΚ (445 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 30589/2017)…

Πρόσκληση 30589/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 7ΖΘ346ΨΖΥ1-4ΟΗ (959 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80228, Α.Π. 30591/2017)…

Πρόσκληση 30591/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΙΗΨ46ΨΖΥ1-0ΔΛ (372 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 30594/2017)…

Πρόσκληση 30594/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ψ2ΒΡ46ΨΖΥ1-Δ5Κ (375 kB)

Read More