Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82517, Α.Π. 18959/2020)…

Πρόσκληση 18959/30-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Φ9Ψ46ΨΖΥ1-Ε54 (822 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82166, Α.Π. 18952/2020)…

Πρόσκληση 18952/30-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΣ9Μ46ΨΖΥ1-71Π (797 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82401, Α.Π. 18831/2020)…

Πρόσκληση 18831/29-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Π1Β46ΨΖΥ1-Η0Ε (693 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82318, Α.Π. 17254/2020)…

Πρόσκληση 17254/11-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΛΖΙ46ΨΖΥ1-1ΙΝ (832 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 17145/2020)…

Πρόσκληση 17145/10-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Κ7Υ46ΨΖΥ1-Π67 (701 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82336, Α.Π. 16966/2020)…

Πρόσκληση 16966/09-06-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΝ8Φ46ΨΖΥ1-ΚΙΤ (671 kB)

Read More