Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 41228/2019)…

Πρόσκληση 41228/05-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΨ0Χ46ΨΖΥ1-ΥΔΜ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 39112/2019)…

Πρόσκληση 39112/22-11-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Δ3646ΨΖΥ1-24Ρ (688 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 38933/2019)…

Πρόσκληση 38933/20-11-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΙΥ146ΨΖΥ1-Γ6Ζ (710 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 38791/2019)…

Πρόσκληση 38791/20-11-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82397, Α.Π. 38793/2019)…

Πρόσκληση 38793/20-11-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ0Ψ346ΨΖΥ1-Η0Ι (3 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 38792/2019)…

Πρόσκληση 38792/20-11-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More