Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82008, Α.Π. 2601/2018)…

Πρόσκληση 2601/13-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:30. Σχετικά Αρχεία 63ΗΓ46ΨΖΥ1-ΞΡΓ (850 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 2379/2018)…

  Πρόσκληση 2379/02-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΡΣ46ΨΖΥ1-04Κ (695..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 1979/2018)…

Πρόσκληση 1979/02-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 97ΜΝ46ΨΖΥ1-ΚΒ5 (2 MB)

Read More
0 comment

(MIS 5002495, Α.Π. 1871/2018)…

Πρόσκληση 1871/01-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω00946ΨΖΥ1-ΟΣΜ (914 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 1722/2018)…

Πρόσκληση 1722/29-01-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΧ4Ξ46ΨΖΥ1-Υ51 (906 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 839/2018)…

Πρόσκληση 839/2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΞΜΕ46ΨΖΥ1-ΖΙΜ (864 kB)

Read More