Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 4204/2019)…

Πρόσκληση 4204/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 4050/2019)…

Πρόσκληση 4050/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΒΒ946ΨΖΥ1-3Χ6 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 2960/2019)…

Πρόσκληση 2960/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 2919/2019)…

Πρόσκληση 2919/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΔ946ΨΖΥ1-0ΔΕ (657 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82206, Α.Π. 2297/2019)…

Πρόσκληση 2297/25-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30. Σχετικά Αρχεία ΨΓ4Τ46ΨΖΥ1-ΣΑ4 (899 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 1624/2019)…

Πρόσκληση 1624/22-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΙ2Ρ46ΨΖΥ1-ΞΦΖ (867 kB)

Read More