Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82232, Α.Π. 44297/2019)…

Πρόσκληση 44297/23-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 7ΜΥΙ46ΨΖΥ1-ΛΤ6 (922 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82413, Α.Π. 43983/2019)…

Πρόσκληση 43983/19-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΨΣΞ46ΨΖΥ1-ΞΣΦ (3 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 43202/2019)…

Πρόσκληση 43202/16-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒΒΦ46ΨΖΥ1-73Ο (935 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82315, Α.Π. 42109/2019)…

Πρόσκληση 42109/06-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΚΖ46ΨΖΥ1-Μ5Χ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 41490/2019)…

Πρόσκληση 41490/06-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 7ΧΘΚ46ΨΖΥ1-ΖΨ1 (777 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 41248/2019)…

Πρόσκληση 41248/05-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 629Θ46ΨΖΥ1-57Ι (2 MB)

Read More