Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21593/2020)…

Πρόσκληση 21593/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΧΤΛ46ΨΖΥ1-Β18 (824 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21579/2020)…

Πρόσκληση 21579/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω9ΘΙ46ΨΖΥ1-5ΚΖ (829 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21569/2020)…

Πρόσκληση 21569/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63ΖΤ46ΨΖΥ1-ΑΙ0 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21553/2020)…

Πρόσκληση 21553/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ72Ω46ΨΖΥ1-Λ20 (808 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21548/2020)…

Πρόσκληση 21548/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω5ΤΣ46ΨΖΥ1-ΥΝ6 (804 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21545/2020)…

Πρόσκληση 21545/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΜΠ946ΨΖΥ1-ΙΕΦ (806 kB)

Read More