Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 1491/2020)…

Πρόσκληση 1491/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΥΝΣ46ΨΖΥ1-3Ξ5 (899 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 1476/2020)…

Πρόσκληση 1476/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΘΧ46ΨΖΥ1-8ΕΚ (890 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 44458/2019)…

Πρόσκληση 44458/27-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ8ΗΔ46ΨΖΥ1-Ξ2Α (702 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 44407/2019)…

Πρόσκληση 44407/24-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΝΙ446ΨΖΥ1-17Π (954 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 44358/2019)…

Πρόσκληση 44358/23-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω59Δ46ΨΖΥ1-63Β (599 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 44307/2019)…

Πρόσκληση 44307/23-12-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΟΛΙ46ΨΖΥ1-Δ03 (895 kB)

Read More