Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 21796/2020)…

Πρόσκληση 21796/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΩΛ446ΨΖΥ1-9ΑΠ (740 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 21794/2020)…

Πρόσκληση 21794/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΗΛ46ΨΖΥ1-ΡΒΜ (734 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 21791/2020)…

Πρόσκληση 21791/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 60ΓΗ46ΨΖΥ1-ΑΚΤ (682 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21607/2020)…

Πρόσκληση 21607/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΩ746ΨΖΥ1-8ΓΩ (817 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21605/2020)…

Πρόσκληση 21605/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΟ246ΨΖΥ1-ΡΑΨ (822 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 21600/2020)…

Πρόσκληση 21600/23-07-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Π6Η46ΨΖΥ1-Ξ4Ο (826 kB)

Read More