Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 25988/2020)…

Πρόσκληση 25988/14-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒ6946ΨΖΥ1-Ψ04 (722 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 25905/2020)…

Πρόσκληση 25905/14-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΝΚΓ46ΨΖΥ1-Γ3Τ (854 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 25819/2020)…

Πρόσκληση 25819/11-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΣ7Η46ΨΖΥ1-Θ1Π (929 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 25793/2020)…

Πρόσκληση 25793/11-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΨΧ646ΨΖΥ1-ΒΔ9 (722 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 25749/2020)…

Πρόσκληση 25749/11-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΗ346ΨΖΥ1-ΤΝΒ (797 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 25749/2020)…

Πρόσκληση 25749/11-09-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΙΗ46ΨΖΥ1-2ΞΓ (796 kB)

Read More