Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 24498/2019)…

Πρόσκληση 24498/18-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω3Β946ΨΖΥ1-ΩΜΗ (874 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 24492/2019)…

Πρόσκληση 24492/18-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ77946ΨΖΥ1-1ΩΕ (823 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81453, Α.Π. 23893/2019)…

Πρόσκληση 23893/10-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω9ΧΖ46ΨΖΥ1-Γ6Β (978 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 23628/2019)…

Πρόσκληση 23628/11-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχεία ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 23305/2019)…

Πρόσκληση 23305/10-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω48Ι46ΨΖΥ1-ΝΑΔ (790 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 23047/2019)…

Πρόσκληση 23047/05-07-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Π4Λ46ΨΖΥ1-ΦΗΓ (852 kB)

Read More