Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 81436, Α.Π. 16022/2019)…

Πρόσκληση 16022/15-05-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΕΔ46ΨΖΥ1-Ο7Χ (936 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81977, Α.Π. 15535/2019)…

Πρόσκληση 15535/09-05-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 78ΖΑ46ΨΖΥ1-Π9Υ (871 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82164, Α.Π. 15417/2019)…

Πρόσκληση 15417/09-05-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒΕΦ46ΨΖΥ1-0ΓΙ (912 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81627, Α.Π. 13978/2019)…

Πρόσκληση 13978/19-04-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Σ2Α46ΨΖΥ1-5ΥΩ (854 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82220, Α.Π. 14007/2019)…

Πρόσκληση 14007/19-04-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Μ1246ΨΖΥ1-ΚΧ3 (844 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 13867/2019)…

Πρόσκληση 13867/19-04-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 65Θ646ΨΖΥ1-ΞΤ8 (986 kB)

Read More