Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 1947/2020)…

Πρόσκληση 1947/22-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Λ1Λ46ΨΖΥ1-0ΛΦ (628 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 1555/2020)…

Πρόσκληση 1555/17-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΠΜ46ΨΖΥ1-ΗΣΝ (883 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 1554/2020)…

Πρόσκληση 1554/17-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΓΚΠ46ΨΖΥ1-ΓΒ4 (883 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 1504/2020)…

Πρόσκληση 1504/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 69ΞΩ46ΨΖΥ1-ΑΘ3 (971 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1503/2020)…

Πρόσκληση 1503/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 94Χ946ΨΖΥ1-ΨΜ4 (864 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 1501/2020)…

Πρόσκληση 1501/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΨΛ746ΨΖΥ1-ΗΩΗ (353 kB)

Read More