Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 11223/2020)…

Πρόσκληση 11223/03-04-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΞΩ146ΨΖΥ1-ΑΜΦ (936 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 11059/2020)…

Πρόσκληση 11059/02-04-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΙΙΑ46ΨΖΥ1-0ΡΗ (617 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 11061/2020)…

Πρόσκληση 11061/02-04-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Σ0Μ46ΨΖΥ1-Κ9Ο (603 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 11057/2020)…

Πρόσκληση 11057/02-04-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΤΚ46ΨΖΥ1-ΝΒΕ (718 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 9413/2020)…

Πρόσκληση 9413/23-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΑΕΒ46ΨΖΥ1-2ΜΝ (723 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82310, Α.Π. 9408/2020)…

Πρόσκληση 9408/23-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΩΤΘ46ΨΖΥ1-78Β (780 kB)

Read More