Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 35125/2020)…

Πρόσκληση 35125/27-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΚΨΠ46ΨΖΥ1-ΩΑΗ (784 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 34540/2020)…

Πρόσκληση 34540/24-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΡΟΛ346ΨΖΥ1-Τ9Η (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 34491/2020)…

Πρόσκληση 34491/24-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 61ΙΡ46ΨΖΥ1-Φ2Γ (675 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 34275/2020)…

Πρόσκληση 34275/23-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Υ7046ΨΖΥ1-Β6Ψ (773 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 34213/2020)…

Πρόσκληση 34213/23-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΥΘΤ46ΨΖΥ1-ΔΚΦ (881 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82422, Α.Π. 33881/2020)…

Πρόσκληση 33881/19-11-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΟΤΝ46ΨΖΥ1-Ζ5Χ (755 kB)

Read More