Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 34582/2019)…

Πρόσκληση 34582/22-10-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 60ΣΤ46ΨΖΥ1-ΣΕ4 (835 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 33986/2019)…

Πρόσκληση 33986/17-10-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00. Σχετικά Αρχεία Ω6ΟΔ46ΨΖΥ1-ΛΘΜ (745 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 32203/2019)…

Πρόσκληση 32203/03-10-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΜΟ046ΨΖΥ1-1ΜΕ (723 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 32170/2019)…

Πρόσκληση 32170/03-10-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΔ4Χ46ΨΖΥ1-ΝΔΔ (833 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 30947/2019)…

Πρόσκληση 30947/23-09-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΞΛΞ46ΨΖΥ1-0Λ2 (920 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 30720/2019)…

Πρόσκληση 30720/23-09-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 93ΙΘ46ΨΖΥ1-8ΤΑ (969 kB)

Read More