Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82157, Α.Π. 27462/2018)…

Πρόσκληση 27462/15-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 73Τ046ΨΖΥ1-ΘΜΝ (1006 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82200, Α.Π. 27237/2018)…

Πρόσκληση 27237/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΚΥΠ46ΨΖΥ1-Ω2Υ (887 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 26652/2018)…

Πρόσκληση 26652/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 606Ψ46ΨΖΥ1-Ν87 (661 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82217, Α.Π. 26611/2018)…

Πρόσκληση 26611/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΔ7Θ46ΨΖΥ1-ΓΦΔ (908 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 26609/2018)…

Πρόσκληση 26609/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω0Ζ946ΨΖΥ1-3ΚΑ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 26617/2018)…

Πρόσκληση 26617/02-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω1Ω746ΨΖΥ1-1ΨΞ (934 kB)

Read More