Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 10182/2019)…

Πρόσκληση 10182/22-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΠΘ46ΨΖΥ1-ΒΝ9 (736 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81614, Α.Π. 10161/2019)…

Πρόσκληση 10161/21-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ8ΩΨ46ΨΖΥ1-0Ε4 (892 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 10008/2019)…

Πρόσκληση 10008/21-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΧΓ346ΨΖΥ1-5Ρ2 (815 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 8678/2019)…

Πρόσκληση 8678/12-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΩΨΡ46ΨΖΥ1-ΜΝΩ (846 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82207, Α.Π. 8556/2019)…

Πρόσκληση 8556/08-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 97ΗΟ46ΨΖΥ1-Ω4Ψ (936 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 8048/2019)…

Πρόσκληση 8048/06-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 677Ρ46ΨΖΥ1-Χ41 (956 kB)

Read More