Ενεργες Προσκλησεις

0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 31111/2018)…

Πρόσκληση 31111/18-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΚΚΒ46ΨΖΥ1-0ΝΜ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60076, Α.Π. 29796/2018)…

Πρόσκληση 29796/06-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΓ46ΨΖΥ1-4ΡΜ (723 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 29638/2018)…

Πρόσκληση 29638/06-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 642446ΨΖΥ1-2Λ2 (789 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 29637/2018)…

Πρόσκληση 29637/06-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΡΠΠΔ46ΨΖΥ1-ΣΧΓ (871 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82219, Α.Π. 29639/2018)…

Πρόσκληση 29639/06-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 29345/2018)…

Πρόσκληση 29345/03-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΝΟ346ΨΖΥ1-ΠΩΥ (970 kB)

Read More