Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π.: 30813/24-09-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠ΄…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΕ-82224» της Εν..

Read More
0 comment

(Α.Π. 29351/11-09-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 28991/09-09-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, ΚΕ-82215», που ..

Read More
0 comment

Α.Π. 28957/09-09-2019 ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, ΚΕ-81614», που..

Read More
0 comment

Α.Π. 29180/10-09-2019, Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 82275 , που αφορά σε ανάθεση προμήθε..

Read More
0 comment

Α.Π. 29132/10-09-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ», ΚΕ-60060»,..

Read More