Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π.: 33026/24-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση τ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 32664/17-08-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 32533/11-08-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ…

Με τη παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε συνημμένα το έγγραφο με τις διευκρινίσεις επί της..

Read More
0 comment

(Α.Π. 32501/11-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου, «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 32463/10-08-2021)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ…

Με τη παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε συνημμένα το έγγραφο με τις διευκρινίσεις επί της..

Read More
0 comment

(Α.Π. 31073/30-07-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου, ΔΠΜΣ: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙ..

Read More