Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π.: 22741/09-05-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 22170/05-05-2022 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανάρτηση Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ 82677/82678» του Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Α..

Read More
0 comment

Α.Π. 19636/15-04-2022 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανάρτηση Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ 81771» του Προγράμματος « LIFE Εθνική Συμμετοχή, που αφορά..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 19226/13-04-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΕ-51022» που χρηματοδοτείται από τον ..

Read More
0 comment

Α.Π. 18761/12-04-2022 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανάρτηση ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ..

Read More
0 comment

Α.Π. 18524/11-04-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «EUROPE DIRECT Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), ΚΕ-82711» που αφο..

Read More