Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ..

Read More
0 comment

Α.Π. 30903/24-09-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ SWITCHING NANO-CROSSBAR ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ &#..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 30813/24-09-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠ΄…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΕ-82224» της Εν..

Read More
0 comment

(Α.Π. 29351/11-09-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 28991/09-09-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, ΚΕ-82215», που ..

Read More