Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π. 33915/19-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 33003/11-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διεν..

Read More
0 comment

(Α.Π. 32826/10-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ» (ΚΕ 82229) του Επιχε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 32788/10-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση  “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΗΜΑ..

Read More
0 comment

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More