Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π.: 25076/23-05-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΚΕ 81864», το οποίο λειτου..

Read More
0 comment

(Α.Π. 24708/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 24810/20-05-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΦΟΜ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 24490/18-05-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 24436/18-05-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 23664/13-05-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανάρτηση ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.424,00 π..

Read More