Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π. 35809/13-09-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 35641/10-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμιδομέτρων», στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση και βιωσιμό..

Read More
0 comment

(Α.Π.35285/08-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ., ΚΕ- 82413», που αφορά σε ανάθε..

Read More
0 comment

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ…

Επισυνάπτεται διευκρίνιση σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλ..

Read More