Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π. 48222/22-11-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ..

Read More
0 comment

Διευκρίνιση σχετικά με την…

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μμ, καθώς στην Ανακο..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-82584» του Προγράµµατος «Χρήση οµικών τεχνολογιών για τον εµπλουτ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ..

Read More
0 comment

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ…

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 24/11/2021, μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 139900), τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες Υποβολή..

Read More