Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π. 2019/13-01-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 55119/23-12-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 54892/22-12-2021) Ανακοίνωση Απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «FOResMit, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων κωνοφόρων για περι..

Read More
0 comment

(ΓΙΑ ΤΗΝ υπ. αρ.…

Απόφαση Έγκρισης της μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του υπ. αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 45311/2021 Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού..

Read More
0 comment

Α.Π. 54221/20-12-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 82198 που αφορά σε απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών..

Read More
0 comment

(Α.Π. 51476/08-12-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More