Ανακοινώσεις Τμήματος Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών

0 comment

(Α.Π.: 8911/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020»-ΥΠΟΕΡ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 8876/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «PONTOS – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 8736/04-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματο..

Read More
0 comment

(A.Π. 8283/02-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Σ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7587/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π 7576/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More