Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 03/12/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δια..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 39466/26-11-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 39454/26-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Aνάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 39231/25-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 82275 , που αφορά σε ανάθεση προμήθει..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 39040/22-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Βιοηθική, ΚΕ-81681» που αφορά σε ανάθεση πρ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και προτυποποίηση καινοτόμου μεθόδου για ταχεία διαφορι..

Read More