Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

(Α.Π.: 11019/02-04-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «HERMES: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ε..

Read More
0 comment

Α.Π. 9558/24-03-2020 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓ..

Read More
0 comment

Α.Π. 9334/20-03-2020 Απευθείας ανάθεση…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓ..

Read More
0 comment

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕ…

Ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της με Α.Π. 8930/17-03-2020 Ανακοίνωση «Απευθείας Ανάθεσης» με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστ..

Read More
0 comment

Α.Π. 8930/17-03-2020 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων αξιοποιώντας ευεργετι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 8854/17-03-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩ..

Read More