Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

Κλήρωση για τη συγκρότηση…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 21/05/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: Επιτροπής Κατασ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 15927/14-05-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13977/19-4-2019) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του ΠΜΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 60068», π..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13842/19-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13606/17-04-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «MINOTAUR – Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την ε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13432/16-04-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More