Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

(ΑΠ 33837/16-10-2019) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου  «ΚΕ-82314» του Προγράμματος « ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΚ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 33840/16-10-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 33769/16-10-2019) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του «έργου ΚΕ-82314 » του Προγράμματος « ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΚ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 33590/15-10-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Θ..

Read More
0 comment

(Α.Π.33546/14-10-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεση…

Ανάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Η χρήση του Διαδικτύου ως Μέσο Άσκησης Εν..

Read More
0 comment

(Α.Π. 33527/14-10-2019) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμ..

Read More