Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

(Α.Π. 30596/13-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 30067/11-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για «Προμήθεια υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής διδασκόντων και ομιλητών ΠΜΣ», στο πλαίσι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 29917/10-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ…

(Α.Π.: 29917/10-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ Α.Π.: 28404/26-11-2018. Σχετικά Αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 29859/10-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 29258/02-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση αιματοφάγων εντόμων μέσω της τεχνολογίας NGS για μαζι..

Read More
0 comment

(Α.Π. 28715/27-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικών και συνεργατικών σχηματισμών, αξιοποίηση, διά..

Read More