Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΕΡΕΥΝΑ

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΠΘ ΣΤΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Ροδόπης

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
  1. ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Έβρου

Αλεξανδρούπολη

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΕΙΑΣ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗΣ