Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΕΡΕΥΝΑ

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΠΘ ΣΤΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ

  1. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  2. ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  3. ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  5. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  6. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  8. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  9. ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  10. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
  11. ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ
  12. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  13. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
  14. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
  15. ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
  16. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑΣ
  3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΙ:ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑΣ
  4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΙΙ:ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙV :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  6. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ V :ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  7. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  1. ΦΥΣΙΚΗΣ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
  5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  7. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
  9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  11. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
  13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
  14. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  15. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
  4. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
  6. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  7. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Ροδόπης

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
  1. ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
  2. ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  3. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ + ΜόρΦωΣη
  1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  3. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  5. ΕΡΕΥΝΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
  6. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  8. ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  9. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ "ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ"
  1. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  3. ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
  4. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
  5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  1. ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Έβρου

Αλεξανδρούπολη

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΦΙΑΣ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΕΙΑΣ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗΣ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
  13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
  14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
  15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
  17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
  18. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  19. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  20. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
  21. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ
  22. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
  23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  24. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  25. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  26. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
  27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
  28. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΣ
  29. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
  30. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
  31. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
  32. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
  33. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  34. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
  35. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  36. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
  37. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  38. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
  39. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
  40. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
  41. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  42. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
  43. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
  44. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ - ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ
  45. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  46. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
  47. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  48. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ
  49. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  50. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  51. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
  15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
  18. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  19. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ - ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
  10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
  13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
  16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ