Αρχείο

0 comment

(ΚΕ 81940, Α.Π. 3031/2018)…

Αφορά την 26813/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ω1ΒΦ46ΨΖΥ1-Ο2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81523, Α.Π. 3124/2018)…

Πρόσκληση 3124/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ω17Δ46ΨΖΥ1-8ΑΡ (487 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81553, Α.Π. 3137/2018)…

Πρόσκληση 3137/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒΓΔ46ΨΖΥ1-ΛΨΘ (695 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60052, Α.Π. 3139/2018)…

Πρόσκληση 3139/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΤ6Κ46ΨΖΥ1-ΥΛΓ (701 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 3204/21-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με Α.Π.: 2462/12-02-2018 με τη διαδικασία της «απ’ ευθείας ανάθεσης» (ΚΕ 60056, π/υ: €8.860,..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3400/22.02.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3569/26.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 396/2018 τη δι..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3668/27.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3694/27.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3854/01.03.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του παρόντος,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρία..

Read More
0 comment

Έναρξη έκδοσης Παραστατικών

Σε συνέχεια της ψήφισης, στις 26.02.2018, του νομοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής», που περιέχει τροποποιήσεις άρθρων π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 3851/2018)…

Πρόσκληση 3851/01-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 9ΥΜ246ΨΖΥ1-ΝΧ5 (605 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81624, Α.Π. 3861/2018)…

Αφορά την 26768/07-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΡΤΩ46ΨΖΥ1-Β3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81440, Α.Π. 3868/2018)…

Πρόσκληση 3868/01-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 7ΔΕΓ46ΨΖΥ1-Ζ2Ω (715 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 3935/2018)…

Αφορά την 3280/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6Τ5Χ46ΨΖΥ1-Δ6Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 3932/2018)…

Αφορά την 3207/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 73Ξ346ΨΖΥ1-1Υ5 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82020, Α.Π. 3942/2018)…

Αφορά την 30469/22-12-2017πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 4003/2018)…

Αφορά την 1979/02-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1ΧΟ46ΨΖΥ1-4Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 4034/2018)…

Πρόσκληση 4034/02-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΩ7Ζ46ΨΖΥ1-ΛΤΦ (380 kB)

Read More
0 comment

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 08-03-2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δι..

Read More
0 comment

(Α.Π. 4556/06.03.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ..

Read More
0 comment

«Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και…

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 07.03.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 4900/2018)…

Πρόσκληση 4900/08-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6Ψ7Ρ46ΨΖΥ1-0ΨΖ (609 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 5030/09.03.2018) Έγκριση α)…

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5095/12.03.2018) Έγκριση α)…

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5227/13-03-2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική, ΚΕ-80365» του Προγράμματος Με..

Read More
0 comment

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ…

Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 Σχετικά Αρχεία Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 (950 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 5416/2018)…

Αφορά την 2379/08-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΡΟ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5524/15-03-2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5535/15.03.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 5458/2018)…

Αφορά την 1722/29-01-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΣ146ΨΖΥ1-1Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60069, Α.Π. 5479/2018)…

Πρόσκληση 5479/15-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΧΜ746ΨΖΥ1-ΧΞ8 (485 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 5525/2018)…

Αφορά την 2598/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΒ9Φ46ΨΖΥ1-208..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5687/19.03.2018) Διακήρυξη ηλεκτρονικού…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 19.03.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα: Order by Ημε..

Read More
0 comment

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού…

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΕ81975, ΠΔΕ2017, ΕΥ: Φ. Μάρης) για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού…

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Π.Θ. για την Υλοπ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 6173/2018)…

Πρόσκληση 6173/21-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 7ΝΣ346ΨΖΥ1-ΕΚΚ (257 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 6556/26-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81978» του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 6924/2018)…

Αφορά την 2738/15-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΖΨ46ΨΖΥ1-Ζ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60052, Α.Π. 6932/2018)…

Αφορά την 3139/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙ7146ΨΖΥ1-0Χ2 (882 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 6933/2018)…

Αφορά την 30295/21-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟ3Β46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82008, Α.Π. 6970/2018)…

Αφορά την 2601/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ2ΡΡ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 6991/2018)…

Πρόσκληση 6991/29-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΟΗΗ46ΨΖΥ1-ΘΝΙ (513 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 6971/29-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρο..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής…

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μονάδας χώνευσης για τον προσδιορισμό αζώτου κατά Kjeldahl που να δέχ..

Read More
0 comment

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής…

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας» συνολική..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7713/10.04.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-80340» του Προγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», π..

Read More