Αρχείο

0 comment

(Α.Π. 25380/08.11.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ : Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διά..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 25388/2017)…

Αφορά την 22514/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΣΣ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

Παρουσίαση ΕΛΚΕ/ΔΠΘ Ν. 4485/2017

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις: Παρουσίαση Α’ μέρος Παρουσίαση Β’ μέρος

Read More
0 comment

(Α.Π. :25534/10-11-2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης και πάλης, ΚΕ 81976» που αφορ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 25775/2017)…

Πρόσκληση 25775/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΒΞΧ46ΨΖΥ1-ΠΕΤ (615 kB)

Read More
0 comment

(KE-81439) Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

(KE-60060) Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 25776/14-11-17) Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 25715/2017)…

Πρόσκληση 25715/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΠΞΣ46ΨΖΥ1-ΗΞ8 (1000 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81711, Α.Π. 25815/2017)…

Πρόσκληση 25815/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΤ4Α46ΨΖΥ1-3ΘΤ (682 kB)

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (σύ..

Read More
0 comment

(ΚΕ-82005) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθηση..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 21.11.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα -Ενημερω..

Read More
0 comment

(Α.Π. 26529/22.11.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA,στο οποίο η Ελλάδα ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III ανακοινώθηκε, την 14η Νοεμβρίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 26619/23.11.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81630, Α.Π. 26686/2017)…

Πρόσκληση 26686/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΨΩΖ46ΨΖΥ1-ΞΛΞ (581 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 26750/24.11.2017) Έγκριση α)…

Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81834, Α.Π. 26687/2017)…

Πρόσκληση 26687/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΕΣΟ46ΨΖΥ1-9Μ7 (563 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81624, Α.Π. 26768/2017)…

Πρόσκληση 26768/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΕΖΤ46ΨΖΥ1-ΜΣΦ (617 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80177, Α.Π. 26765/2017)…

Πρόσκληση 26765/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΛΝ646ΨΖΥ1-ΖΕΔ (585 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81940, Α.Π. 26813/2017)…

Πρόσκληση 26813/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΙΨ346ΨΖΥ1-ΩΝΞ (942 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 26900/2017)…

Αφορά την 22527/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΗΛΔ46ΨΖΥ1-06..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 26901/2017)…

Αφορά την 22690/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΕΕ46ΨΖΥ1-Λ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 26903/2017)…

Πρόσκληση 26903/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΛ7Ψ46ΨΖΥ1-190 (722 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 26907/2017)…

Πρόσκληση 26907/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒΦ946ΨΖΥ1-ΩΦΗ (622 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82009, Α.Π. 26908/2017)…

Πρόσκληση 26908/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχεία ..

Read More
0 comment

(ΑΠ: 26880/27-11-2017) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 27076/28-11-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕΤΟΣ, ΚΕ-81708» του Προγράμματος Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 27031/2017)…

Πρόσκληση 27031/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ω8ΞΔ46ΨΖΥ1-ΘΝΨ (609 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 27032/2017)…

Πρόσκληση 27032/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠ6Χ46ΨΖΥ1-1Ν0 (646 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27463/2017)…

Πρόσκληση 27463/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27463-2017 (630 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27646/2017)…

Πρόσκληση 27646/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27646-2017 (649 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81077 , Α.Π.…

Αφορά την 23863/26-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 96ΔΠ46ΨΖΥ1-1Ο..

Read More
0 comment

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων…

Έναρξη ισχύος: 01/12/2017 Καταληκτική ημερομηνία: 16/01/2018 Προϋπολογισμός: 53.000.000,00 € Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60080 , Α.Π.…

Αφορά την 12867/26-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΜΓ446ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 28555/11.12.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική» (ΚΕ-81681), που αφορά σε ανάθ..

Read More
0 comment

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών…

Ημερομηνία: 11/12/2017 Α.Π.: 28556 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω της κατάληψης της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. από τους φοιτητές με αποτέλεσμα την αδυ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60057, Α.Π. 27160/2017)…

Πρόσκληση 27160/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 9ΔΙΩ46ΨΖΥ1-ΥΚΕ (639 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80231, Α.Π. 27159/2017)…

Πρόσκληση 27159/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΩΙΙ46ΨΖΥ1-ΟΣΖ (644 kB)

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Στο πλαίσιο του E-RARE-3 ανακοινώθηκε από την 7η Δεκεμβρίου 2017 , Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε την 5η  Δεκεμβρίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ τ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 29705/19.12.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» (ΚΕ-81439), που αφορά σε ανάθεση προμήθεια..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 29731/2017)…

Πρόσκληση 29731/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 66ΕΞ46ΨΖΥ1-59Φ (556 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60057, Α.Π. 29811/2017)…

Πρόσκληση 29811/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΨ5Δ46ΨΖΥ1-ΝΒΣ (650 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80231, Α.Π. 29815/2017)…

Πρόσκληση 29815/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7Γ146ΨΖΥ1-0ΡΖ (658 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 30295/2017)…

Πρόσκληση 30295/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6Ω8Χ46ΨΖΥ1-3ΧΑ (682 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157 , Α.Π.…

Αφορά την 26903/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣ6Ν46ΨΖΥ1-Β..

Read More